30-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Sectia Operare Ecluza PF II - UHE PF II - SH Portile de Fier - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 14.04.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de INGINER la Secția Operare Ecluză PF II – UHE Porțile de Fier II - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER:

 • Urmărirea comportării  în exploatare a echipamentelor și instalațiilor din cadrul Secției Operare Ecluza Porțile de Fier II;
 • Supravegherea lucrărilor de reparații, întretinere și profilaxie la instalațiile și echipamentele  din gestiunea secţiei, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primite;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineste toate atributiile/responsabilitatile specifice rolului, incluse în “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor în Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent de studii superioare (electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/electroenergetic/electronică /centrale hidroelectrice/electromecanic);
 • Experiență de minim 5 ani în domeniul tehnic;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de tranzitare a navelor prin ecluze, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare și mentenanță a societății, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile aferente ecluzelor, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoștințe privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica S.A. si alte reglementări legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, pachet Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro -Despre noi/ Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Cursuri postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Autorizare ANRE grad IV B;
 • Experiență în organizarea si desfasurarea proiectelor;
 • O limbă străină de circulație internațională (engleza, franceza, germana), nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70 % din nota finală
 • Interviu – pondere 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru promovare/angajare în funcția de inginer este 8.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.04.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.04.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter