19-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Arges - 06.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 06.05.2022, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de conducator auto  la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigurarea transportului personalului si marfurilor apartinand Hidroelectrica S.A. în condiţii de siguranţă, cu autovehicule din dotarea Hidroelectrica S.A;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de conducǎtor auto, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii :minim absolvent de scoala profesionala;
 • Calificari: conducător auto profesionist cu permis de conducere categoriile B, C, D şi DE;
 • Autorizari :atestat pregătire profesională pentru transport rutier public persoane si marfa ;
 • Experienta minim 3 ani conducator auto profesionist;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, SU si Mediu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea postului;
 • Cunoaşterea legislaţiei rutiere în vigoare;
 • Capacitate de autoorganizare şi punctualitate, loialitate faţă de firmă;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Experienta - minim 5 ani conducator auto.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Proba practicǎ – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practicǎ  este 5.72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de conducator auto  este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 09.05.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.05.2022, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter