20-05-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician instalații baraj la CHE BRĂDIŞOR /ATELIER EXPLOATARE BRĂDIŞOR /UHE DORIN PAVEL -SH Ramnicu Valcea-15.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Vâlcea, str. Decebal, Nr. 11, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în data de 15.06.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ –  CHE BRĂDIŞOR /ATELIER EXPLOATARE BRĂDIŞOR /UHE DORIN PAVEL, din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice (electrice) din CHE Brădișor, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații, profilaxie).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare din CHE.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Medii (liceu/scoală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de electrician /in activitatea de exploatare/ reparații instalații electrice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 16.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.06.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

Abonati-va la newsletter