06-01-2022

Anunt proba practica pentru ocuparea pe durata determinata de 1 an, cu recrutare interna si externa 1 OPERATOR MHC/CHE-mp la CHEMP Lucaciu-Secţia Exploatare Bistrița-S.H. Bistriţa - 26.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamț, în data de 26.01.2022 ora 10.00, proba practică cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHE-mp, pe durata determinată de 1 an, la CHEMP Lucaciu, Secţia Exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de OPERATOR MHC/CHE-mp la CHEMP Lucaciu, Secţia Exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţă, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare de manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii) din cadrul MHC Lucaciu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, stații și rețele electrice;                                                                            
 • Autorizări: grupa a-IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunostinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent de studii medii - licee de specialitate;
 • Cursuri de perfecționare calificare în domeniul energetic;
 • Autorizări: minim ANRE IIA, IIB;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 27.01.2022. 

Candidatul declarat admis pentru postul operator MHC/CHE-mp va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 25.01.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter