05-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de dispecer navigatie la Sectia Operare Ecluza PF I - Personal Operativ - SH Porţile de Fier - 24.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Str. I.G. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți,  în data de 24.03.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de DISPECER NAVIGAȚIE la Secția Operare Ecluză PF I – Personal operativ  - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de DISPECER NAVIGAȚIE sunt:

 • Asigurarea navigaţiei prin dirijarea operativă a navelor în sectorul românesc al Dunării, între km 936 şi km 949 şi efectuarea de manevre cu echipamentele ecluzei in vederea ecluzării lor prin Ecluza SHEN Porţile de Fier I;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de DISPECER NAVIGAȚIE la Secția Operare Ecluza PF I – Personal operativ - SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare/studii de scurta durata, specializarile: electromecanică navală, electrotehnică navală, navigație;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de la bordul navelor;
 • Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile hidromecanice;
 • Cunoștinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare în sectorul energetic;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii superioare;
 • Brevet personal navigant pentru apele interioare navigabile /maritime;
 • Curs operator radio în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară;
 • Experiența de minim 1 an în activitatea de navigație/îmbarcart pe nave;
 • Cunoașterea unei limbi străine (engleză, rusă, germană, franceză) la nivel mediu;
 • Cunoștinte privind echipamentele și instalațiile de ecluză.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de dispecer navigație constă în:

 • Probă scrisă - pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea pe posturilor de dispecer navigație este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 25.03.2021.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter