24-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi mașinist inst. hidrotehnice–Expl. Întreținere Capt. Sec. Nord Gravitational si Expl. Întreținere Capt. Sec. Nord Pompaj/Atelier Expl. Întreținere Capt. Sec./UHE Dorin Pavel-SH Râmnicu-Vâlcea-26.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Dorin Pavel, sat Ciungetu, Comuna Malaia, jud. Vâlcea, în data de 26.08.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de mașinist instalații hidrotehnice – Exploatare Întreținere Captări Secundare Nord Gravitaţional şi a postului de mașinist instalații hidrotehnice – Exploatare Întreținere Captări Secundare Nord Pompaj /Atelier Exploatare Întreținere Captări Secundare /UHE Dorin Pavel din cadrul SH Râmnicu Vâlcea - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Asigură exploatarea si întreținerea captărilor secundare fără pierderi de apă conform ITI Captări Secundare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesională;

- Curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

 • Cunoştinţe privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM si SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare întreținere captări;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);

- Curs de calificare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 27.08.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.08.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter