28-08-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna 1 post inginer la Serviciul Retehnologizare din cadrul SH Sebeş - 12.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale din Sebes, str. Alunului, nr.9, Sebes, județul Alba, în data de 12.09.2019 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata unui post de inginer la Serviciul Retehnologizare, din cadrul SH Sebeș.

 

Responsabilități principale:

Urmărirea respectării detaliilor tehnice la execuţia lucrărilor de retehnologizare.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Retehnologizare, din cadrul SH Sebeș sunt:

 

Condiții obligatorii:

- Studii superioare tehnice profil: electric, electrotehnic, energetic, hidroenergetic, electroenergetic, electromecanic, mecanic

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de retehnologizare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

-Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice, regulamente;

- Cunoştinţe privind legislatia in domeniu;

- Cunoştinţe operare PC;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;

- Responsabil tehnic cu execuţia conf. OG 95/1999

- Minim 3 ani in domeniul energetic;

- Cunoştinţe de limba engleză nivel mediu;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL

                                                                                                                                                                               

  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

  • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebes/ prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societatii / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 17.09.2019.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.09.2019, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442

Abonati-va la newsletter