18-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroelectrica S.A.- 08.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Management Energetic-Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Management Energetic - Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Urmărirea activităţii de exploatare din sucursale;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul Management Energetic Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice; profil/specializare: hidroenergetica, centrale hidroelectrice, electronica si telecomunicatii, electrotehnica, energetica, electroenergetică, energetică industrială, electromecanica;
 • Cunoaşterea reglementărilor ANRE şi a mecanismelor de funcţionare a Pieţei Angro de Energie Electrică şi servicii de sistem;
 • Cunoaşterea amenajărilor hidroenergetice din administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea prevederilor cuprinse în normativele şi reglementările în vigoare, a legislaţiei, documente care stau la baza, exploatării şi gestionării economice a acestor obiective energetice;
 • Cunoaşterea caracteristicilor uvrajelor hidrotehnice şi a echipamentelor electromecanice ale centralelor hidroelectrice;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaştere decizii ANRE şi proceduri OPCOM, OPE, OMEPA;
 • Cunostinte operare PC, calcul EXCEL;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.07.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.07.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter