07-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post masinist turbine - CHE Paltinu/Sectia Exploatare Buzau Nord-Prahova/UHE Buzau - SH Curtea de Arges -22.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 22.10.2020, ora 11:00 , concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE pe durata nedeterminata, la CHE Paltinu/Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :
- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind echipamentele şi instalaţiile energetice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni in domeniu ,alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Autorizat ISCIR, legător de sarcină, agent de securitate;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, constă în:
Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
Probă practică – pondere 30% din nota finală.
Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.
Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist turbine, este 7,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 23.10.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:
Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.10.2020, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.
Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter