26-04-2023

Anunț interviu cu recrutare interna și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de Expert la Serviciul Relatii cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO - Executiv Hidroelectrica S. A. - 08.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.05.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de expert la Serviciul Relatii cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatile principale pentru ocuparea postului de expert la Serviciul Relatii cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 • Pregatirea, organizarea si derularea procesului de listare la bursa a companiei in conformitate cu hotararea AGA;
 • Gestionarea si derularea relatiei cu investitorii;
 • Asigurarea interfetei intre institutiile implicate: guvern, ministere, ASF, BVB, Depozitarul Central, etc., comisiile de privatizare, consultanti si companie in derularea procesului de listare, precum si ulterior listarii companiei la BVB;
 • Coordonarea derulării acțiunilor necesare procesului de listare la bursa la nivelul societății, astfel incat sa se respecte timpul de executare si implicarea optima a tuturor partilor implicate in listarea Hidroelectrica;
 • Derulare activităti implementare conformare legislatie specifica societatilor listate;
 • Realizarea de raportări financiare si non-financiare (ESG) conform legislației în vigoare către acționari/ investitori/ alte părți interesate;
 • Realizarea actiunilor necesare asigurarii reprezentarii companiei in exterior;
 • Pregatirea si organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor Hidroelectrica;
 • Definirea, procedurizarea si actualizarea (de la caz la caz) a fluxurilor de lucru interne in vederea conformarii companiei la cerintele de raportare specifice companiilor listate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de expert la Serviciul Relatii cu Actionarii/Investitorii, Raportare si IPO – Departament Strategie, Diversificare Afaceri si Relatia cu Investitorii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Minim 5 ani experienţă profesională, dintre care minimum 3 ani experienţă pe un post specializat in raportari specifice societatilor listate si in relatia cu investitorii;
 • Cunostinte specifice dovedite privind cadrul legislativ de reglementare aplicabil pietei de capital;
 • Cunostinte specifice dovedite a cadrului de reglementare emis de ASF si BVB privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 • Cunostinte de specialitate in management;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice;
 • Cunostinte privind organizarea activitatii societatii;
 • Cunostinte solide din domeniul relatiilor internationale, protocol si eticheta, reprezentare, tehnici de negociere, tehnici de comunicare publica, redactarea documentelor;
 • Cunostinte privind activitatile care tin de relatia cu investitorii institutionali  si de retail si activitatile care tin de listarea companiei la Bursa precum si de mentinerea societatii la cota bursei dupa listare;
 • Buna intelegere a aspectelor financiare, capacitatea de a evalua si fundamenta actiuni strategice legate de domeniul de activitate;
 • Cunoștințe operare PC (Ms Office, Excel, Power Point);
 • Cunoașterea cel putin a limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate sau alte domenii conexe;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Master în domeniul de activitate sau in management/ leadership;
 • Cunoasterea celei de- a doua limbi straine de circulatie internationala (franceza, germana, italiana etc) la nivel avansat.

Nota: (*) Dovada experientei si a cunostintelor solicitate in cadrul cerintelor obligatorii pentru ocuparea prezentului post va putea fi facuta pe baza CV ului, adeverintelor si/sau recomandarilor emise de catre angajatori si/sau beneficiari si pe baza interviului.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.05.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter