29-01-2020

Anunt interviu recrutare interna si externa pe durata determinata de 6 luni - 1 recepționer cazare/ Baza de Tratament și recuperare - Serv. Administrarea Patrimoniului - SH Hateg - 06.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 06.02.2020 ora 10:00, interviu cu recrutare externă si internă pentru ocuparea postului de receptioner cazare, pe durata determinată de 6 luni, la Baza de Tratament și Recuperare – Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul S.H. Hateg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea serviciilor de cazare si rezervare pentru clientii hotelului si inlocuirea sefului Bazei de Tratament si Recuperare in situatia absentei acestuia (CO, CM, CFS etc);

Ocupantul postului va intocmi si implementa un sistem de evidenta pentru urmarirea eficienta a fluxului de clienti cazati la Baza de Tratament si Recuperare;

Proiectul va avea o durata de 6 luni si la finalul acestuia receptionerul cazare va prezenta un raport scris in care va detalia modul de functionare a noului sistem de evidenta pentru urmarirea eficienta a fluxului de clienti cazati la Baza de Tratament si Recuperare si va prezenta rapoarte intermediare Sefului de baza tratament si recuperare si sefului de Serviciu Administrarea Patrimoniului - SH Hateg.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de recepționer cazare, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala, cel putin nivel mediu;
 • Bune cunostinte de utilizare a pachetului MS Ofice, in special word si excel;
 • Capacitate de lucru cu minimum de supervizare;
 • Abilitãţi de mediere a conflictelor;
 • Dedicare lucrului cu clientii;
 • Spirit de observatie;
 • Atentie la detalii;
 • Politete;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Atitudine pozitiva;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii superioare in domeniul economic/ turism;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul turismului;
 • Atestat/certificat in domeniul turismulu;
 • Minim 3 ani in activitatea de receptie hoteliera;
 • Cunoasterea a 2 limbi straine de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Foarte bune cunostinte de utilizare a pachetului MS Ofice;
 • Dorinta de informare si perfectionare continua.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de recepționer cazare va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de receptioner cazare este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon) în data de 10.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.02.2020 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter