07-06-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Tarnita - Sectia Exploatare Somes -Tisa - SH Cluj - 09.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizeaza la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, judetul Cluj, in data de 09.07.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de masinist turbine - CHE Tarnita/Sectia Exploatare Somes-Tisa din cadrul SH Cluj.

Responsabilitati principale pentru postul de masinist turbine - CHE Tarnita/Sectia Exploatare Somes-Tisa din cadrul SH Cluj:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, statii electrice.

- Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

Conditiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine sunt:

Conditii obligatorii: 

- Minim absolvent de scoala profesionala;

- Calificare/curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind echipamentele si instalatiile energetice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice;

- Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanta corporativa) - declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Conditii de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/scoala de maistri)/superioare de specialitate;

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic/mecanic;

- Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;

- Atestat agent de securitate;

- Minim 2 ani experienta in profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/reparatii instalatii hidromecanice;

- Cunostinte minime de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fisa de inscriere
 • Copie legalizata a diplomei care atesta calificarea necesara pentru post
 • Copia CI
 • Copie dupa carnetul de munca si/sau adeverintele care atesta vechimea in munca/extras din REVISAL
 • CV (de preferat in format Europass) – va contine inclusiv numele si date de contact pentru cel putin 2 persoane ce pot oferi referinte profesionale despre candidat
 • Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte starea de sanatate
 • Declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

 • Concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine consta in:
 • Proba scrisa – pondere 70% din nota finala;
 • Proba practica – pondere 30% din nota finalaNota minima pentru admiterea la proba practica este 5,72. Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin afisare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) in data de 12.07.2019.

MODALITATI DE INSCRIERE:

 • Nota minima pentru angajare pe postul de masinist turbine este 7,00.
 • Documentele necesare inscrierii la concursuri se vor depune pana in data de 08.07.2019, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264/207810.

Abonati-va la newsletter