10-08-2020

Anunt proba practica recrutare externa pe perioada determinata - 1 post electrician sef tura CHE Zăvideni - CHE Drăgășani (punct de lucru CHE Drăgășani)- Sectia Exploatare Valcea Sud - SH Ramnicu Valcea - 20.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 20.08.2020 ora 11:00, proba practica prin recrutare sursă externă pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de electrician șef tură la CHE Zavideni – CHE Drăgășani (punct de lucru CHE Drăgășani) - Secția Exploatare Valcea Sud - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Exploatarea instalațiilor și echipamentelor din zona de deservire aferente CHE prin: supravegherea permanentă a instalațiilor, controlul curent in instalații, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de întreținere în instalațiile CHE.
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician șef tura, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim scoală profesionala , profil electric;
 • Curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente , proceduri , instrucțiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU in domeniu ;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu ,scoală de maiștri);

- Curs de calificare in domeniul energetic;

- Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician șef tura, va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tura este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea/ prin publicare pe site / intranet/prin e-mail sau telefonic in data 21.08.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 19.08.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter