03-10-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata, 1 post de Economist la - Serviciul Derulare Facturare - Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 13.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 13.10.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata, pe durata suspendarii CIM a titularului postului pentru concediu medical de maternitate si respectiv pentru concediu pentru crestere copil, a postului de economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Prelucrarea si inregistrarea financiara a fisierelor primite de la banci cu incasarile de pe canale alternative;
 • Inregistrarea, reglarea manuala a incasarilor provenite de la clientii de furnizare de energie electrica, acolo unde este cazul;
 • Derularea Mandatelor de Direct Debit a clientilor cu contracte de furnizare energie electrica;
 • Comunicarea cu bancile comerciale partenere in ceea ce priveste cererile de restituire a sumelor achitate in plus de clienti;
 • Realizarea compensarilor financiare a clientilor de furnizare energie electrica;
 • Participa la dezvoltarea si implementarea solutiilor de incasare a facturilor de energie electrica emise consumatorilor finali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de economist la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea financiar contabila;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Experiență privind operațiuni de trezorerie în cadrul unei companii comerciale sau bancare;
 • Experiență în analiza pozițiilor monetare;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC;
 • MS Excel nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Derulare contracte, activitate de furnizare, domeniul bancar;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 14.10.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 12.10.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter