30-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la CHE Cumpana - Sectia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Arges - 19.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun.Curtea de Argeş, Jud.Argeş,  în data de 19.09.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe duratǎ nedeterminata, la CHE Cumpana / Secţia Exploatare Vidraru  din cadrul  S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:

-Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si /sau fisa postului pentru exploatarea în condiții de siguranță a instalatiilor aferente centralelor hidroelectrice 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului  de electrician servicii interne,  sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare conform legislatiei in vigoare;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:

 • Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.
 • Electrician autorizat  ANRE;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician servicii interne  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş /prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 24.09.2019. 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.09.2019, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş/Serviciul Resurse Umane şi Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 de la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. CURTEA DE ARGEȘ.

Abonati-va la newsletter