30-07-2021

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 mașinist instalații hidrotehnice la CHE Călimanești – CHE Dăești (punct de lucru CHE Dăești)-SH Ramnicu Valcea-24.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 24.08.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la CHE CĂLIMĂNEŞTI – CHE DĂEŞTI (punct de lucru CHE DĂEŞTI) /SECŢIA EXPLOATARE VALCEA NORD - SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- deservirea instalațiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente postului in condiții de siguranța , in concordanta cu dispozițiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare; (executare de manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini si utilaje sau altele similare;
 • Cunoștințe privind instalațiile hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Medii (liceu/ scoală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Agent de securitate;
 • Legator de sarcina, macaragiu;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 25.08.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.08.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter