18-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician sef tura-CHE SLATINA-SECTIA EXPLOATARE SLATINA-UHE SLATINA-SH Ramnicu Valcea - 07.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 07.10.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ LA CHE SLATINA /SECȚIA EXPLOATARE SLATINA / UHE SLATINA - SH Râmnicu Vâlcea.

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservește operativ  si este direct si pe deplin răspunzător de funcționarea in deplina siguranța si economicitate a instalațiilor in exploatare , dar si pe cele aflate in alte stări operative , gestionând nemijlocit inventarul centralei.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația in domeniul SSM , SU , AII;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice si echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu ,scoală de maiștri) ;
 • Curs de calificare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro-pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 08.10.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician șef tură va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.10.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter