20-11-2020

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pt. ocuparea pe durata determinata de 6 luni - 1 sef serviciu la Serviciul Aplicatii Industriale - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A – 08.12.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.12.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a postului de sef serviciu la Serviciul Aplicatii Industriale - Departament IT si Comunicatii – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

 • Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a companiei în domeniile informatica de proces (SCADA), infrastructura hardware şi de comunicaţii utilizată în procesele industriale, sisteme de achiziţie şi transport date de proces, infrastructura IT a dispeceratelor, sisteme de metering şi telecontorizare, sisteme de alarmare (limitata la echipamentele hardware și software);
 • Coordonarea dezvoltării, administrării, exploatării şi mentenanţei aplicaţiilor informatice de proces şi a infrastructurii hardware şi de comunicaţii utilizată în procesele industriale, la nivelul sucursalelor şi al Executivului;
 • Coordonarea dezvoltării, administrarării şi mentenanţei sistemelor de achiziţie şi transport date de proces, asigurarea funcţionalităţii sistemelor de transport al datelor SCADA între entităţile din cadrul companiei, precum şi a schimbului de date SCADA cu alte companii sau instituţii, conform protocoalelor sau convenţiilor încheiate cu acestea;
 • Coordonarea dezvoltării, administrării şi mentenanţei aplicaţiilor informatice şi a infrastructurii IT şi de comunicaţii a dispeceratelor energetice la nivelul sucursalelor şi la Executiv, pentru asigurarea condiţiilor tehnice necesare autorizării şi funcţionării în siguranţă a acestora;
 • Coordonarea dezvoltării, administrării şi mentenanţei sistemelor de comunicaţii radio la nivelul companiei şi a sistemelor de metering şi telecontorizare din sucursale;
 • Elaborarea strategiei şi procedurilor de dezvoltare unitară a sistemelor informatice SCADA şi industriale la nivelul companiei, asigurând integrarea funcţională a acestora cu sistemele de automatizare numerică precum şi cu sistemele ERP şi BI, în scopul implementării unui sistem integrat, coerent şi unitar;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul Aplicatii Industriale - Departament IT si Comunicatii – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Superioare de specialitate cu profil/specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronică;

- Minim 5 ani experiență în domeniul IT;

- Cunoașterea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate;

- Cunoaşterea instalaţiilor şi echipamentelor specifice în hidroenergetică;

- Cunoaşterea metodelor de interfaţare între instalaţiile energetice şi sistemele de achiziţie, prelucrare a datelor şi telecomandă;

- Cunoaşterea tehnicii de calcul, a mediilor de programare, a comunicaţiilor, a aplicaţiilor specifice SCADA, Intranet, Internet;

- Cunoasterea arhitecturilor sistemelor SCADA intr-o Centrala hidroelectrica;

- Cunoasterea sistemului de conducere prin dispecer a centralelor hidroelectrice;

- Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;                                                            

- Cunoasterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza)

- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (C1);

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniu sau în management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu;
 • Cursuri si certificari in domeniile comunicatii, sisteme de automatizari, sisteme SCADA;
 • Cursuri si certificari in management de proiect
 • Certificari in domeniile comunicatii, sisteme de automatizari, sisteme SCADA;
 • Experienţă relevanta (in sensul ocuparii unei pozitii de coordonare in derularea proiectelor la care a participat) in implementarea sistemelor IT, comunicatii si SCADA;
 • Experienţă in dezvoltarea sistemelor de automatizare si SCADA in domeniul hidroenergetic;
 • Adaptabilitate;
 • Cunoasterea unor medii de programare in domeniile SCADA si automatizari;
 • Cunoastinte aprofundate privind retelele de comunicatii de proces si a retelelor de comunicatii IP utilizate in dezvoltarea sistemelor de automatizare si SCADA.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 09.12.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 07.12.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter