07-01-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa masinist turbine la CHE Maneciu - UHE Buzau - SH Curtea de Arges - 21.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 21.01.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminatǎ, la CHE Măneciu/Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

-  Absolvent studii medii (liceu, scoala de maistri);

  -  Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;

-  Autorizat ISCIR;

 • Legator de sarcina;
 • Agent de securitate;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist turbine, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 22.01.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.01.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter