17-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer de sistem la Operatiuni IT - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, cu loc de munca la UHE Caransebes - SH Hațeg - 07.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 07.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare, pe durata nedeterminata, 1 post de inginer de sistem la Operatiuni IT - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii, cu loc de munca la UHE Caransebes din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Implementarea stategiei de dezvoltare a infrastructurii IT&C în uzină;
 • Implementarea, administrarea și mentenanța aplicațiilor informatice în uzină;
 • Administrarea și mentananța echipamentelor IT&C din cadrul uzinei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer de sistem, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul: Calculatoare,Tehnologia informației, Informatică, Electronică, Automatică, Telecomunicații, Inginerie electrică, Cibernetică, Informatică economică;
 • Cunoaşterea sistemelor de operare PC şi servere;
 • Cunoaşterea rețelelor IP;
 • Cunoaşterea bazelor de date, limbajelor și tehnologiilor folosite la realizarea aplicațiilor;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master in domeniul de activitate;
 • Un an experiență relevantă în domeniu;
 • Cunoașterea rețelelor de comunicații;
 • Cunoașterea limbii engleze tehnice la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer de sistem este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg si sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 08.07.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.07.2022, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter