20-12-2022

Anunt proba practică cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada determinată de un an a postului de Operator MHC/CHE-mp la CHE-mp Bistrița Prislop / Secția Exploatare Vâlcea Sud - SH Ramnicu Valcea - 29.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 29.12.2022 ora 11:00, proba practică prin recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada determinată de un an, cu posibilitate de prelungire, a postului de OPERATOR MHC/CHE-mp LA CHE-mp BISTRIȚA PRISLOP / SECȚIA EXPLOATARE VALCEA SUD - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Exploatarea instalațiilor și echipamentelor din zona de deservire aferente CHE-mp prin: supravegherea permanentă a instalațiilor, controlul curent în instalații, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de întreținere în instalațiile CHE-mp (curente periodice, curente neprogramate, lucrări de intervenție accidentală).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de Operator MHC/CHE-mp, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională.
 • Calificare / Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetic, hidroenergetic si altele similare.
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de Operator MHC/CHE-mp, va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire;

Nota minimă pentru angajare pe postul de Operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 30.12.2022.

Candidatul declarat admis pentru postul de Operator MHC/CHE-mp va începe activitatea pe post după data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 28.12.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

Abonati-va la newsletter