02-08-2019

Anunt concurs recrutare externa si interna 1 masinist instalatii hidrotehnice la CHE Strejeşti - Sectia Exploatare Slatina / UHE Slatina din cadrul S.H. Ramnicu Valcea - 20.08.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Slatina, Municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 158, Judetul Olt, în data de 20.08.2019 ora 10:00, concurs cu recrutare externa si interna pentru ocuparea  postului de masinist instalatii hidrotehnice la CHE Strejeşti / Secţia Exploatare Slatina / UHE Slatina  din cadrul S.H. Ramnicu Valcea.

 

Principalele responsabilitati:

- Deservirea instalatiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente postului in conditii de siguranta , in concordanta cu dispozitiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare;( executare de manevre si /sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de scoală profesională;

- Calificare/ curs  de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Autorizari agent de securitate, legator de sarcina, macaragiu;

- Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Slatina /prin publicare pe site/intranet prin e-mail sau telefonic  în data de 22.08.2019

                                                                                                                              

MODALITATI DE INSCRIERE:

  • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.08.2019 orele 12.00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter