04-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi masinist instalatii hidrotehnice la Formatia Exploatare Captari Secundare - Sectia Exploatare Retezat - SH Hateg - 02.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 02.09.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocupare  2 posturi de mașinist instalații hidrotehnice la Formația exploatare Captări Secundare - Sectia Exploatare Retezat din cadrul SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Minim 2 ani vechime in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 03.09.2021.

Al doilea candidat declarat admis (in ordinea notelor finale) pentru posturile de mașinist instalații hidrotehnice la Formatia exploatare Captari Secundare va începe activitatea pe post după data de 15.09.2021/ data vacantarii postului.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.09.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter