19-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician servicii interne la Sectia Exploatare Dambovita-Campulung si CHE Vacaresti - Sectia Exploatare Dambovita-Campulung - UHE Campulung - SH Curtea de Argeş - 09.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 09.12.2021, ora 10:00 , concursuri cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminatǎ, unul la Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung si unul la CHE Văcărești/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung, din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Posturile presupun munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Grupa a III-a, conform ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizarea pe post);
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice ;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE II A, IIB;
 • Agent de securitate;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar (se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne constau în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician servicii interne este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.12.2021.

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidati.

Oferta de angajare propusa concurentilor declarati admisi la concursuri au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceștia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 08.12.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507241.

Abonati-va la newsletter