26-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine - CHE Bradisor - Atelier Exploatare Bradisor - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Vâlcea - 12.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Valcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 12.03.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de maşinist turbine la CHE Brădişor - Atelier Exploatare Brădişor - UHE Dorin Pavel - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservirea instalaţiilor energetice (mecanice, hidromecanice , hidrotehnice) din CHE Brădisor, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile pe linie ierarhică şi regulamentele in vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii, profilaxie)

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent şcoală profesională, profil mecanic;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi  echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare din CHE;
 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaraţie conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.)

 Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoală de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare / Curs de calificare în domeniul energetic/ mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparaţii instalaţii hidromecanice; 
 • Cunostinte minime privind  utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 16.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.03.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter