07-01-2022

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa,pe durata determinata de 1 an, 1 Operator MHC/CHEMP la CHEMP Tarlung 3+4 si 1 OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2/Atelier Exploatare Brasov/UHE Sibiu-SH Sebes -18.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 18.01.2022 începând cu ora 10.00, probă practică cu recrutare interna si externă pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a unui  post de Operator MHC/CHEMP  la Tarlung 3+4 si un post de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 - Atelier Exploatare Brasov, UHE Sibiu din cadrul   SH Sebes

 

Responsabilități principale:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la probă practică pentru ocuparea postului de Operator MHC/CHEMP  la CHEMP Tarlung 3+4  din cadrul Atelierului Exploatare Brasov, UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare în meseria de electrician sau electromecanic si altele similare ;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri) )/ superioare de specialitate;   

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic, in centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.;

- Minim autorizare ANRE II A, II B; Agent de securitate

- Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 din cadrul Atelierului Exploatare Brasov, UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent  şcoală profesională;

- Calificare în meseria de electrician sau electromecanic.;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu, şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a;

- Minim ANRE II A, II B; Agent de securitate;

- Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea posturilor de  Operator MHC/CHEMP  constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  Operator MHC/CHEMP  este 7,00.

Rezultatele probei practice  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 19.01.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 17.01.2022, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter