27-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Organizationala - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. - 15.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 15.06.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de Specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Organizaționala - Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A. .

 

Responsabilitati principale:

 • Participă la recrutarea si selectia personalului din Executivul si sucursalele P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea și actualizarea fișelor de post pentru personalul din Executivul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea de fişe de post standard pe funcţii şi meserii în cadrul proiectului privind standardizarea fiselor de post pentru functiile si meseriile din Hidroelectrica;
 • Participă la elaborarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Participă la elaborarea organigramei Executivului si organigramelor și statelor de funcții ale sucursalelor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. și asigură evidența posturilor vacante, ocupate, reduse si suplimentate la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., in lipsa titularului postului;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Specialist resurse umane la Serviciul Dezvoltare Organizaționala - Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice, tehnice, juridice, sociologie, psihologie, comunicare, limbi straine, filologie si altele      similare;
 • Minim 2 ani vechime în muncă;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul resurselor umane, Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și prevederilor interne ale Hidroelectrica in domeniul de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Utilizarea PC : excelente abilitati de utilizare Windows, MS Office;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare, masterat, doctorat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat (engleza, franceza, germana, etc.).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist resurse umane constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Specialist resurse umane este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 16.06.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.06.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter