03-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Hateg - 17.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara , în data de 17.06.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 2 posturi de agent hidrotehnic, pe durata nedeterminata, la Serviciul UCCH si Mentenanță Construcții din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea urmăririi curente și speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente amenajarilor hidrotehnice din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 2 posturi de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul tehnic;
 • Posesor carnet de conducere autovehicule ctg.B;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de AMC-UCCH, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU, în domeniul constructiilor;
 • Cunostinte prescripţiile energetice specifice si instrucţiunile tehnice interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare cu profil tehnic;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale si statii electrice;
 • Experienta de minim 1 an in exploatarea/mentenanta/urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 18.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.06.2021, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter