25-03-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine-pct. lucru CHE Sacadat si 1 masinist turbine-pct. lucru CHE Fughiu/CHE Sacadat-CHE Fughiu-Sect. Expl. Cris-Aval-UHE Oradea-SH Cluj-15.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 15.04.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor două posturi:

 • un post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Săcădat/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj
 • un post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj

 1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

 Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente,  instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizare ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

 - Atestat agent de securitate;

 - Minim 1 an experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații industriale.

 2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

 Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;

- Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente,  instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizare ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;

 - Atestat agent de securitate;

 - Minim 1 an experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/reparații instalații industriale.

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 19.04.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu/Secția Exploatare Criș-Aval/UHE Oradea/SH Cluj va începe activitatea pe post la data vacantării postului.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 14.04.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter