30-09-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi de AGENT HIDROTEHNIC LA SERVICIUL UCCH SI MENTENANTA CONSTRUCTII - SH RÂMNICU VÂLCEA - 18.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 18.10.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua posturi de AGENT HIDROTEHNIC LA SERVICIUL UCCH SI MENTENANTA CONSTRUCTII - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente AHE RAURENI.

- realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente AHE DRAGASANI.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesionala;
 • Calificare / curs de calificare, profil tehnic;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de AMC-UCCH, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu ;
 • 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic, constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 100% din nota finală;

Nota minimă pentru angajare pe posturile de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 19.10.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de agent hidrotehnic (AHE Raureni) va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor şi a opţiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.10.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter