11-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 4 posturi de electrician agregate la Sectia Operare Centrala PF II - personal operativ si nivel sectie - UHE PF II - SH Porţile de Fier - 07.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.Ghe. Bibicescu, nr. 2, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 07.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 3 posturi de electrician agregate la Secția Operare Centrală PF II – personal operativ – UHE PF II - SH Porțile de Fier și a unui post de electrician agregate la Secția Operare Centrală PF II – nivel secție – UHE PF II - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTURILOR DE ELECTRICIAN AGREGATE – personal operativ:

 • Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician agregate – personal operativ sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile și aparatele electrice, echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind utilizarea calculatorului în procesele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE ELECTRICIAN AGREGATE – nivel secție:

 • Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare, asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură.
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician agregate – nivel secție sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile și aparatele electrice, echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind utilizarea calculatorului în procesele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician agregate constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician agregate este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic)  în data de 08.07.2021.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter