01-09-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe durata determinata de 1 an, 1 post de Sef Birou la Biroul Analiza, Monitorizare Procese si Raportare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 09.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, in data de  09.09.2021 , ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, a postului de Sef Birou - Biroul Analiza, Monitorizare Procese si Raportare Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea a unui post de Sef Birou - Biroul Analiza, Monitorizare Procese si Raportare -  Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Coordonarea, urmarirea si raportarea modului de implementare a cerintelor cu privire la controlul intern managerial in cadrul companiei;
 • Dezvoltarea si implementarea cadrului de reglementare intern necesar pentru functionarea optima a activitatilor privind managementul proceselor;
 • Dezvoltarea si intretinerea Hartii Proceselor Hidroelectrica, conform deciziilor conducerii companiei;
 • Acordarea de suport fiecarui proprietar de proces in ceea ce priveste documentarea detaliata prin fisa de proces si acolo unde se considera necesar, prin proceduri/instructiuni de lucru a proceselor identificate in Harta Proceselor;
 • Administrarea fiselor de proces si a procedurilor/instructiunilor de lucru in cadrul companiei;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a unui post de Sef Birou - Biroul Analiza, Monitorizare Procese si Raportare -  Executiv Hidroelectrica S.A.: sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare: tehnice / economice/ juridice;
 • Certificat SCIM (emis de formator acreditat);
 • Certificat Specialist sau Manager sau Auditor - ISO 9001, emis de formator acreditat RENAR, membru al unei retele internationale de certificare ISO;
 • Minim 10 ani experienta profesionala in domeniu licentiat + minim 5 ani experienta in implementare / actualizare / evaluare sisteme de management/control conform SCIM si ISO 9001;
 • Expertiza in domeniul managementului proceselor & sistemului de control intern managerial si a domeniului energetic (avand la baza legislatia si reglementarile interne specifice);
 • Utilizare eficienta a echipamentelor si programelor specifice managementului proceselor & sistemului de control intern managerial;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Master

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Sef Birou va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Sef Birou este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 10.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 08.09.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81 si 021/303.25.09.

Abonati-va la newsletter