27-05-2021

Anunt interviu/proba practica recrutare interna si externa, pe perioada determinata, 3 posturi exploatare - UHE Buzau - SH Curtea de Arges - 08.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 08.06.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe durată determinată de 6 luni, a unui post de Sef CHE la CHE Vernești-CHE Simileasca/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău, respectiv  proba practica pe durată determinată de 5 luni, pentru ocuparea a două posturi, unul de mașinist turbine la CHE Cândești/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău și unul de electrician stație la CHE Nehoiașu/Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău, din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

                Pentru postul de Sef CHE :

- Coordonează activitatea de la CHE Vernesti - CHE Simileasca în vederea producerii energiei electrice utilizand debitele afluente, la parametrii optimi şi în condiţii de siguranta, de economicitate şi eficienţă maximă cu  respectarea  regulamentelor  si  restrictiilor existente; Instruirea  personalului  din subordine  pentru a mentine un nivel  ridicat de cunostinte  si disciplina tehnologica; Efectueaza serviciul operativ de tura, cand situatia o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv);

- Ocazional postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

                Pentru postul de mașinist turbine:

- Deservirea instalațiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

                Pentru postul de electrician stație :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul/proba practica pentru ocuparea posturilor de șef CHE, mașinist turbine, electrician stație sunt:

Condiţii obligatorii:

Pentru postul de Sef CHE:

 • Studii : Superioare, SSD, Maistru, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;
 • Minim 4 ani experiență profesională în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizație;
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Pentru postul de mașinist turbine :

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoştinţe privind echipamentele si instalatiile energetice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Pentru postul de electrician stație :

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

Pentru postul de Sef CHE :

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

Pentru postul de mașinist turbine :

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Autorizat ISCIR;
 • Legator de sarcina;
 • Agent de securitate;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

Pentru postul de electrician stație :

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare  în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Autorizare minim ANRE IIA, IIB;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU/PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI/PROBA PRACTICA :

 • Interviul pentru ocuparea postului de șef CHE va avea pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de șef CHE este 8,50.

 • Probă practică pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine și electrician stație va avea pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist turbine și electrician stație este 7,00.

Rezultatele interviului/probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.06.2021.

 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA INTERVIU/PROBA PRACTICA :

Documentele necesare înscrierii la interviu/concurs se vor depune până în data de 07.06.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter