23-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externă 6 posturi de Sef serviciu/Sef birou - Furnizare - SH Bistrita, SH Cluj, SH Curtea de Arges si SH Ramnicu Valcea - 07-08.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată a urmatoarelor posturi:

 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Bacau) - Birou Furnizare Bacau - Serviciul Furnizare - SH Bistrita;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare - SH Cluj;
 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Oradea) - Birou Furnizare Oradea - Serviciul Furnizare - SH Cluj;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare- SH Curtea de Argeș;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare - SH Râmnicu Vâlcea;
 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Slatina) - Birou Furnizare Slatina - Serviciul Furnizare - SH Ramnicu Valcea;

în data de 07.06.2022, ora 10:00 – proba scrisa și în datele 07-08.06.2022 – interviu.

 

Responsabilitatile principale pentru urmatoarele posturi:

 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Bacau) - Birou Furnizare Bacau - Serviciul Furnizare - SH Bistrita;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare - SH Cluj;
 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Oradea) - Birou Furnizare Oradea - Serviciul Furnizare - SH Cluj;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare- SH Curtea de Argeș;
 • 1 post de Șef serviciu - Serviciul Furnizare - SH Râmnicu Vâlcea;
 • 1 post de Șef birou (cu loc de munca la UHE Slatina) - Birou Furnizare Slatina - Serviciul Furnizare - SH Ramnicu Valcea;

 sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice, precum și promovarea și sporirea vânzărilor, asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Coordonarea activitatii de atragere a clientilor pe segmentul de furnizare in zona specifica in conformitate cu cerintele Managerului Departamentului Furnizare;
 • Urmarirea indeplinirii lunare a obiectivelor de performanta pentru zona specifica de responsabilitati in conformitate cu cerintele Managerului Departamentului Furnizare a angajatilor din cadrul Serviciului Furnizare – SH;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile / responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de Șef birou si Sef serviciu sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                    

 • Studii superioare tehnice/ economice/ juridice;
 • Minim 6 luni experienta in activitatea de furnizare de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunostinte de politici si strategii de marketing;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de Sef serviciu si Sef birou constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu, pentru posturile de  Sef serviciu și Sef birou este de 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Sef serviciu și Sef birou este de 8,50.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.06.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.06.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaționala sau la sediile SH Bistrița, SH Cluj, SH Curtea de Arges si SH Ramnicu Valcea la Serviciile/Birourile Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81, 021/303.25.09, 0233/207.185, 0264/207.810, 0248/507.241, 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter