26-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician servicii intene la CHE Dimitrie Leonida si 1 masinist turbine la Sectia Exploatare Stejaru - UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrita - 16.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 16.05.2023 ora 10.00, concursuri cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida și a unui post de MAȘINIST TURBINE la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Dimitrie Leonida, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente CHE Dimitrie Leonida în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electric, energetic, electroenergetic sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a II-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice s.a.;
 • Autorizări: minimum ANRE II A, II B;
 • Minimum 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice și hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);

- Înlocuire personal operațional (mașinist turbine CHE Dimitrie Leonida, CHE Stânca, P. Teiului, Pângărați și Vaduri, mașinist instalații hidrotehnice la baraj) în perioade de CO, CM, IP și alte absențe, preluând , în acest caz, toate atribuțiile și responsabilitățile specifice din fișa postului respectiv;

- Pe lângă programul de 8 ore/zi, postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență în meseria de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar pentru postul de mașinist turbine* (se solicita pentru consultare*)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne și mașinist turbine constau în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de electrician servicii interne / mașinist turbine este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 17.05.2023. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 15.05.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter