05-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Serviciul Managementul Energetic Dispecerat - SH Hateg - 23.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara , în data de 23.03.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea postului de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul Management Energetic Dispecerat din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Participa la ofertarea programelor de producţie pe capacităţi în scopul folosirii optime a potenţialului hidraulic, gestionarea programului de producţie stabilit pentru S.H. Hateg, urmărirea realizării lui zilnice si propuneri operative de corectare în funcţie de starea capacităţilor de producţie și de situaţia hidrologică;
 • Participa la gestionarea resurselor de apa, a productiei si consumului  de energie electrica, in relatia cu ANAR- ABA si cu societatile de transport si distributie a energiei electrice;
 • Participa la intocmirea schimbului de energie electrica produsa, cu partenerii de schimb, din zona de licenta;
 • Participa la redactarea si transmitrea rapoartelor de sinteza la Hidroelectrica si mentinerea bazei de date aferente productiei si exploatarii resursei de apa;
 • Participa la activitatea de furnizare din cadrul SH Haţeg, furnizare energie electrică către consumatorii finali racordaţi din instalaţiile proprii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil: energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic / electric / exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica / electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica;
 • Cunoştinţe privind echipamentele electrice, regimurile de exploatare optimă şi economică ale acestora, prescripţii energetice specifice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea doc. tehnico-economice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Specialitatea electroenergetică;
 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experienta de minimum 3 ani în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 24.03.2021. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.03.2021 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter