27-10-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de electrician sef tura la punctele de lucru CHE Racova si CHE Buhusi - Sectia Exploatare Bacau - UHE Bacau - S.H. Bistriţa - 16.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 16.11.2022 ora 10.00, concursuri cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Racova – CHE Buhuși, punct de lucru CHE Racova și a unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Racova – CHE Buhuși, punct de lucru CHE Buhuși, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Racova – CHE Buhuși, punct de lucru CHE Racova, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare de manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunostinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu, şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic , în centrale și stații electrice ș.a;
 • Autorizări: minimum ANRE IIA, IIB;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Racova – CHE Buhuși, punct de lucru CHE Buhuși, Secţia exploatare Bacău, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linieierarhică și regulamentele în vigoare (executare  de manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);                            
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunostinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu, şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic , în centrale și stații electrice ș.a;
 • Autorizări: minimum ANRE IIA, IIB;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de electrician șef tură este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 17.11.2022. 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 15.11.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter