22-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de șef CHE (S, SSD, Ms) la CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj - 12.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, București, în data de 12.01.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de ȘEF CHE (S,SSD,Ms), pe durata nedeterminata, la CHE FLORESTI I-CHE FLORESTI II/Secția Exploatare Somes-Colibita/SH Cluj.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizarea, coordonarea și controlul activității de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente AHE CHE Florești 1 și CHE Floreşti 2 în scopul realizării producției de energie electrică programată și înlocuirea personalului operațional (electrician șef tură, maşinist) în situatii, excepționale;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, incluse în “M02.101.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Scoala de maistri sau studii superioare tehnice, specialitatea electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/centrale, statii si retele/electromecanic/inginerie industriala;

- Minim 5 ani în activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau   într-un compartiment tehnic din organizație;

- Cunostințe privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • exploatarea și mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice și a construcțiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind procesului de producere și furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

  - Cursuri postuniversitare/ Masterat în domeniul tehnic, management;

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;

  - Grad de autorizare III B -ANRE 

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE (S,SSD,Ms) constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/ promovare in functia de șef CHE (S,SSD,Ms) este 8,50.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de 14.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.01.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter