14-07-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician instalatii baraj la punctul de lucru CHE Calimanesti - Secţia Exploatare Siret - UHE Bacau - S.H. Bistriţa - 02.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 02.08.2022 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la CHE Călimănești – CHE Movileni, punct de lucru CHE Călimănești, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la CHE Călimănești – CHE Movileni, punct de lucru CHE Călimănești, Secţia exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare de manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunostinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu, şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a;
 • Autorizări: minim ANRE IIA, IIB;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de electrician instalații baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 03.08.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 01.08.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.”

De asemenea, va rugăm sa aprobati publicarea pe site-ul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. www.hidroelectrica.ro, la secțiunea “Cariere”, in data de 03.08.2022 a anunţului public privind rezultatele concursului.

Abonati-va la newsletter