20-08-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a unui post de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE - UHE Sibiu - SH Sebes - 01.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, Bucuresti, în data de 01.09.2021, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a postului de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE -  UHE SIBIU – SH SEBES.

 

Responsabilitati principale:

 • Asigurarea managementului uzinei;
 • Coordonarea, indrumarea si controlul in domeniul de activitate;
 • Asigurarea procesului tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale ;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE -  UHE SIBIU – SH SEBES sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice; specialitatea: energetica, electromecanica, centrale hidroelectrice, electroenergetica, electrotehnica, managementul calitatii sistemelor de energie, hidroenergetica si ingineria mediului, mecanica, masini-unelte, utilaj tehnologic, electrotehnica generala, ingineria sistemelor electroenergetice, energetica industriala, inginerie electrica si calculatoare, automatizari si calculatoare, masini termice, masini hidraulice si pneumatice, TCM;
 • Minim 5 ani experiență profesională;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, activitatea de comandă operaţională şi management energetic, activitatea de furnizare energie electrică, activitatea de UCCH, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, activitatea de analiza incidentelor, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind procesul de exploatare baraj şi circuit hidrotehnic;
 • Cunoştinţe privind procesul de evacuare a energiei electrice (staţii electrice);
 • Cunostinte privind: legislaţia în domeniul achiziţiilor publice inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,  legislaţia investiţiilor, obţinerea şi circulaţia juridică a terenurilor;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştinte privind indicatorii tehnico-economici ai P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. şi alte reglementări legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoştinte de proceduri de contractare şi derulare contracte;
 • Cunoştinţe IT (operare - MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Doctorat in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesionala;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • 2 ani experienta pe un post de importanta postului ocupat, la o companie nationala sau multinationala;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza sau germana) la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 02.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 31.08.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter