30-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 tehnician la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Arges - 20.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 20.10.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de tehnician la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea atributiilor prevazute în fişa de post;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de tehnician, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Calificari: curs electromecanic; curs instalator tehnico-sanitare;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;
 • Cunoaşterea reglementărilor Hidroelectrica SA în domeniul său de activitate ;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

- 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de tehnician constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de tehnician este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.10.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.10.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter