13-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician sef tura la punctul de lucru CHE Albesti - Sectia Exploatare Curtea de Arges - SH Curtea de Argeş - 28.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 28.10.2021, ora 10:00 , concursul cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ, pe durata nedeterminatǎ, la  punctul de lucru CHE Albești/ CHE Albeşti-CHE Cerbureni/Secţia Exploatare Curtea de Argeş- S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef turǎ, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minimum absolvent școală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Grupa a IV-a, conform ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizarea pe post);
 • Experienta de minim 2 ani in instalatiiile energetice;
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice ;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minimum ANRE II A, IIB;
 • Agent de securitate;
 • Experienta minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului  de electrician şef turǎ, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea în funcţia de electrician şef turǎ este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății /  pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic) în data de 29.10.2021. 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.10.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare .

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter