23-03-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Inginer, unul la Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - UHE Buzau si unul la Sectia Exploatare Buzau Nord-Prahova/UHE Buzau - S.H. Curtea de Arges - 10.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 10.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi de INGINER, pe durată nedeterminatǎ, unul la Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău și unul la Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău, din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Urmărirea comportării în exploatare/operare a instalațiilor aferente din cadrul Secţiei, în vederea realizării regimurilor comandate, în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi personalului;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție, etc.);
 • Supravegherea lucrărilor de reparații, întreținere și profilaxie la instalaţiile și echipamentele  din gestiune, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primite;
 • Postul presupune munca ocazionala în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: profil electric, electrotehnic, energetic, hidroenergetic, centrale hidroelectrice, electromecanic, electronica, sau similar;
 • Autorizare grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare -retehnologizare şi mentenanţă a Societăţii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştinţe privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA şi alte reglementări legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, pachet Office.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Cursuri postuniversitare/ Masterat în domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Minim 2 ani în domeniul de specializare;
 • Cunoaşterea unei limbi străine, de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.04.2023.

Ofertele de angajare propuse concurenților declarați admiși la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceștia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.04.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter