19-02-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni -1 inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A. – 27.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 27.02.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Analiză şi suport tehnic pentru:
 • elaborarea de răspunsuri la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra obiectivelor hidroenergetice existente;
 • derularea activităţilor de elaborare/actualizare a Normelor Tehnice Interne şi Prescripţiilor Energetice de interes specific societăţii;
 • monitorizarea și analiza reglementărilor legale aplicabile la nivelul activității de producere energie electrică;
 • activitatea de avizare în CTE-HE analizând documentații tehnice interne Hidroelectrica sau ale terților.
 • Realizarea unei lucrări/proiect, în echipă, privind: transformarea prescripției energetice PE 017/83 - Regulament privind documentația tehnică în exploatare” în Normă Tehnică Internă a Hidroelectrica S.A (NHE), realizarea lucrării: “NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ – Regulament privind documentația tehnică în exploatare”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: hidroenergetică, centrale hidroelectrice, energetică, electroenergetică, energetică industrială, mașini hidraulice și pneumatice;

- Cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice din administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

- Cunoştinţe privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;

- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;

- Cunoştinţe foarte bune de operare PC;

- Cunoaşterea prevederilor ANRE;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/ masterat / doctorat în domeniul de activitate;

- Cursuri de specializare în domeniul de activitate;

- Electrician – ANRE;

- Minim 3 ani în domeniul energetic;

- Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 02.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 26.02.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter