16-11-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de inginer la Serviciul Patrimoniu - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. - 28.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 28.11.2022 , ora 12:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni, a postului de inginer - Serviciul Patrimoniu - Departamentul Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru postul de inginer  - Serviciul Patrimoniu - Departamentul Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Evidențierea activității patrimoniului administrativ aparținând Hidroelectrica S.A sub aspect: fizic, economic, juridic și comercial;
 • Administrarea patrimoniului mobil și imobil al societății (închirieri imobile, schimburi, înstrăinări, transferuri cu titlu gratuit, scoateri din funcțiune/casări și valorificarea activelor imobilizate);
 • Urmărirea respectării tuturor procedurilor implementate privind activitatea cu bunuri patrimoniale si asigurarea unei activitati parimoniale unitare la nivelul societatii și al sucursalelor;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de inginer - Serviciul Patrimoniu - Departamentul Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.- Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice (inginer);
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoștinte foarte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul de activitate;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data  de 29.11.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 25.11.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter