05-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de gestionar depozit la Serviciul Administrarea Patrimoniului - UHE TG Jiu - SH Portile de Fier - 20.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I. Gh. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți în data 20.04.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea  postului de gestionar depozit la Serviciul Administrarea Patrimoniului – cu loc de muncă la UHE Tg Jiu.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE:

- Gestionarea si conservarea în conditiile prevazute de legislație a materialelor, pieselor si echipamentelor aflate in depozit. Activitatea postului se desfasoara în cadrul UHE Tg. Jiu;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de gestionar depozit la Serviciul Administrarea Patrimoniului – cu loc de muncă la UHE Tg Jiu, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent de liceu (cu diplomă de bacalaureat);
 • Cunoașterea documentelor de gestiune financiar-contabile și operațiunilor de înregistrare în evidența contabilă primară;
 • Cunoașterea legislației gestiunii bunurilor materiale în vigoare;
 • Cunoștinte de operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent liceu economic;
 • Cursuri de pregătire și/sau perfecționare de gestiunea stocurilor și legislatia în domeniu;
 • Cunoștințe de operare în aplicaţia informatică contabilă SAP.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar*
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de gestionar depozit constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70 % din nota finală
 • Interviu – pondere 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcția de gestionar depozit este de 8.

Pentru a putea fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.04.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.04.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter