13-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer - Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Portile de Fier - 09.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 09.11.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier:

 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice schimbului de energie livrata/consumata de catre Hidroelectrica cu operatorii de distributie si transport;
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de racordare la instalatiile aflate in proprietatea Hidroelectrica, cu respectarea prevederilor legale;
 • Inventarierea si gestionarea avizelor tehnice de racordare pentru locurile de producere/consum ale Hidroelectrica, inclusiv actualizarea acestora in urma unor modificari de natura tehnica;
 • Inventarierea si gestionarea retelelor de distributie aflate in proprietatea Hidroelectrica;
 • Inventarierea si gestionarea grupurilor de masura aflate in proprietatea Hidroelectrica;
 • Urmarirea si verificarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de distributie ale Hidroelectrica, cuprinse in programele de mentenanta;
 • Asigurarea desfasurarii activitatilor specifice de acces la retea pentru consumatorii racordati la instalatiile care apartin Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer – Serviciul Acces Retea - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Portile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice, profil/specializare: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, energetica industriala, electrotehnica, inginerie electrica sau similar;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice;
 • Cunoasterea reglementarilor ANRE referitoare activitatea de distributie a energiei electrice;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 10.11.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.11.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter