06-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post SEF CHE la CHE Agigea - Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - UHE Buzau - S.H. Curtea de Arges - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 25.04.2023, ora 11:00 , concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de ȘEF CHE, pe durată nedeterminatǎ, la CHE Agigea/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Coordonează activitatea de la CHE Agigea în vederea producerii energiei electrice utilizand debitele afluente, la parametrii optimi şi în condiţii de siguranta, de economicitate şi eficienţă maximă cu  respectarea  regulamentelor  si  restrictiilor existente; Instruirea  personalului  din subordine  pentru a mentine un nivel  ridicat de cunostinte  si disciplina tehnologica; Efectueaza serviciul operativ de tura, cand situatia o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv);

- Postul presupune munca ocazionala în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii Superioare, SSD, Maistru, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;
 • Autorizare interna grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa autorizarea pe post);
 • Minim 4 ani experiență profesională în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizație;
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management ;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Grad de autorizare ANRE IV B ;
 • Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau  mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Șef CHE constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de Șef CHE este 8,50.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 26.04.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

 

Abonati-va la newsletter