17-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa electrician sef tura la CHE Gura Lotrului - SH Ramnicu Valcea - 18.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 18.08.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de electrician şef tură la CHE Cornetu–CHE Gura Lotrului (punct de lucru CHE Gura Lotrului), Secţia Exploatare Vâlcea Nord - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deserveste instalatiile energetice aferente postului in conditii de siguranta, in concordanta cu dispozitiile primite pe linie ierarhica si regulamentele in vigoareaplicabile, asigurand nemijlocit integritatea inventarului centralei;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

-Minim şcoală profesională,profil electric;

-Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic,electromecanic, centrale staţiişireţeleelectrice;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU îndomeniu;

-Cunoştinte privind instalaţiile electrice ş iechipamentele energetice;

-Cunoştinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Îndeplineste condiţiile prevăzute in Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaraţie conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.)

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);

-Curs de calificare îndomeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician şef turăconstă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician şef tură este7,00.

Rezultatele concursuluivor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic in data 19.08.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.08.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter