20-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist instalatii hidrotehnice la CHE Bacau/Sectia Exploatare Bacau/UHE Bacau si 1 masinist turbine la CHE Vanatori/Sectia Exploatare Bistrita - SH Bistrita - 09.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 09.11.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată a unui post de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la CHE Bacău, Secţia exploatare Bacău, U.H.E. Bacău şi a unui post de MAŞINIST TURBINE la CHE Vânători-CHE Roznov, punct de lucru CHE Vânători, Secţia Exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE la CHE Bacău, Secţia Exploatare Bacău – U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic, cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Autorizat ISCIR: legător de sarcină, macaragiu; atestat agent de securitate;
 • Minim 1 an experienţă în domeniul energetic.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST TURBINE la CHE Vânători-CHE Roznov, punct de lucru CHE Vânători, Secţia Exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: legător de sarcină, macaragiu;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experienţă în profesia de mecanic sau electromecanic /în activitatea de exploatare / reparaţii instalaţii hidromecanice;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist instalaţii hidrotehnice/maşinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de masinist instalaţii hidrotehnice/maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.11.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 06.11.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter